Atlantic Cable – Darwin Avenue

> přehrát


vydáno 4. 1. 200601. You are Hydrogen and Helium
02. Space Station Mir
03. My Toy Ray-Gun
04. Heart-felt Geology
05. Radioactivity ( a love story)
06. We Dirty Few
07. The Ballad of the Soldier's Wife
08. The Colonel to the King
09. New Astronomy
10. Pills
11. Better Than Gin
12. Lullaby for Lenin and Disney
13. Three Weeks at the Circus
14. Public Persona
15. The Porn Star Starts to Think
16. Dreams of Night

Darwin Avenue se vcelku podobá diagramu pojednávajícímu o evoluci živo?išných druh?, který znáte ze školních u?ebnic. Namísto zkoumání trilobit? a savc? vás však Tyson Cosby, rodák z kanadského Vancouveru, na necelých 49 minutách provádí pestrou škálou hudebních žánr?, od ma?arského šansonu 30. let p?es p?ebuzený drone-rock až po jemné ukolébavky. Darwin Avenue NENÍ deskou „chlapíka s kytarou, co zpívá o ztracené lásce“. Jedná se o Cosbyho debutové sólové album, které vzniklo s pomocí a p?isp?ním jeho p?átel a vychází pod pseudonymem ATLANTIC CABLE.

Darwin Avenue je multiinstrumentální kolekcí písní a melodií inspirovaných v?deckým, technologickým, historickým i osobním vývojem a je ve své podstat? folkovou hudbou pono?enou do sv?ta v?dy.

Album vzniklo b?hem devíti ve?erních sezení, které na jediný mikrofon zaznamenal Dada Ocalan. Cosby si p?ál „d?v?rn? a intimn? zn?jící“ nahrávku. Na tato ve?erní sezení zavítali i r?zní další muzikanti, kte?í spontánn? a s jen minimálními zásahy Cosbyho samotného obohatili jeho hlas a kytaru svým umem. A práv? tento minimalistický a velmi prostý p?ístup se stal jedním z klí?ových rys? nahrávky.

Z t?chto tichých seancí vzešlo celkem 16 r?znorodých skladeb: od post-gospelové „Station Mir“, p?es country western swing „Heart-felt Geology“, potem ?idi?? kamion? na?ichlou „My Toy Ray-Gun“ anebo motorestové blues „Better than Gin až po baladu „Radioactivity“ nebo val?ík „Public Persona“ a v neposlední ?ad? také The Ballad The Soldier's Wife Kurta Weilla, takové malé poznámky k aktuálním událostem v Zálivu. Cosbyho texty ?erpají z témat jako je geologie, láska, vesmírná t?lesa, nostalgie po ?asech studené války, mumie, sláva pornohv?zd, radioaktivita, cirkus, dobytí Mexika a Peru, Ikea a zase geologie.

Další releasy