Ospalý pohyb – Úzkos? a rozklad

> přehrát


01. Za dverami
02. My Floody Florentine
03. The Are Fallin’
04. Modré ohne
05. Mráz
06. ?oho sa zachytím
07. Jedna kocka
08. Káva a koniec sveta
09. Zabili zaja?ika
10. Plese?


Skladby 1, 6, 7, 9 nahrány v Slovenském rozhlase, Bratislava, únor 2017, zvukový mistr ?ubo Války. 

Ostatní skladby nahrány v Legal Studios, Bratislava, podzim 2016 - únor 2017, zvuk Martin Burlas. 

Mastering Dan Václavek. 
Malby Lucia Tallová. 
Dizajn Ján Šicko. 

Martin Burlas – kytara v skladbách 2, 3, 4, 10 a syntezátor 

Peter Zagar – klavír a syntezátor v skladbách 1, 6, 7, 9 

Daniel Baláž – bicí, elektronika a syntezátor 

Pavol Hubinák – kytara v skladbách 1, 6, 7, 9

„Za dverami v tichu pomaly stúpa ?ažký dym, neviem, ?i to ešte niekedy rozumne vysvetlím,“ zpívá Martin Burlas v úvodní skladb? Za dverami. Zve poslucha?e do ponurého sv?ta myšlenek o našem bytí a každodennosti. Ospalý pohyb z?stává kapelou, která se nevyhýbá reflexi a nabízí sv?j st?ízlívý pohled na stav spole?nosti. „Úzkos? a rozklad – nové konštanty, ktoré nám budú robi? sprievod ?alšie desa?ro?ia. O ved?ajších ú?inkoch a možných sprievodných javoch sa pora?te so svojim lekárom,“ ?íká Martin Burlas, který stojí jako autor za v?tšinou skladeb i za zvukem alba.

Navzdory temnot?, do které je album Úzkos? a rozklad pono?ené, se k poslucha?i (možná trochu paradoxn?), dostává ?irá radost z hudby a jejího silného doteku, který strhává poslucha?e do víru úvah. Zralost se Ospalému pohybu nedá odep?ít - je d?ležitou surovinou, p?inášející na album jistý nepochopitelný klid v neklidné dob?.

Album Úzkos? a rozklad vychází na CD a vinylovém LP, digitáln? ke stažení v MP3 / FLAC, a je dostupné také ve streamovacích sítích Apple Music, Spotify, Deezer, Google Play a pod.

Další releasy