Bulp – Mabel

01 Mabel
02 Mabel (Extended remix)

11:01 min.
Composed, recorded, produced and mixed by Bulp.
Mastered by Adam Matej a.k.a. Ink Midget.
Artwork by Branislav Rariga.

Po dlhšej odmlke od posledného singlu Hiatus sa Bulp vracia s novou hudbou. Samo Štefanec tentokrát skomponoval soundtrack k celove?ernému cestovate?skému dokumentu s názvom LADA Svetom. Mabel, dobrodružná titulná skladba soundtracku, vychádza aj ako singel. Dokumentárny film Michala Fuliera LADA svetom posúva hranice znesite?ného a ukazuje, že cestovanie nie je vždy len oddych. Dve nesmrte?né Lady, dva mesiace a 16 000 kilometrov z Kysúc až do Laosu, po?as ktorých bolo treba mimo iného prekona? obrovské horú?avy, vyšplha? sa s tridsa?ro?nými autami do vyše 4600 metrov nad morom, prejs? životu nebezpe?né cesty v monzúnovej oblasti, ako aj zabojova? s byrokraciou. Samo pri tvorbe soundtracku spájal scénickú hudbu so samplovaním a rytmickými elektronickými kompozíciami, v ktorých zahrnul aj kultúrne špecifické nástroje, meniace sa pod?a krajín ktorými expedícia prechádzala. Skladba Mabel v sebe obsahuje ústrednú hudobnú tému soundtracku, podporenú úderným beatom, ktorý zdôraz?uje jej dobrodružný charakter.

Další releasy