Isobutane – Mementos

261
> přehrát


01. Marble Warble
02. Hroty (feat. MLSBLK)
03. Mesto (feat. Erik Šulc)
04. Glass Shatters (feat. Larah)
05. Brain Fog (feat. Autumnist)
06. UI (feat. Päfgens)
07. Midi CC Navigator (feat. Adam Kobyda)
08. Skate Bush (feat. Arx)
09. Gunar (feat. Miloš Rabatin)
10. Chambers Music Data Stream
11. Transpositions

Formát
12" vinyl LP (?ervený)
digital download & stream

Délka
43:08 min.

Mastering: Gargel & Expel
Cover design: Matej Krivánek

Martin Kraj?ír byl dlouhá léta vnímaný hlavn? jako kytarista a tv?r?í mozek známé post-rockové party The Ills, vedle ú?inkování v této kapele se však dlouhodob? v?noval i svému elektronickému sólo projektu Isobutane. Po n?kolika albech a EPs, které vypustil do sv?ta svépomocn?, p?ichází tentokrát s novou nahrávkou, poprvé na vinylové desce.

Na albu je jedenáct elektronických kousk? v r?zných tempech a náladách, které vznikaly v pr?b?hu pozdního jara a v lét? roku 2020. Na osmi skladbách se podíleli hudebníci, které Isobutane respektuje nejen hudebn?, ale i lidsky. Dohromady se poda?ilo posbírat skladby, které mají pevné spole?né jádro, ale zárove? se každá z nich m?že pochválit osobitou barevností.

„P?edstava kolektivního alba, jakým je Mementos, m? lákala už n?kolik let, ale pokaždé jsem byl bu? p?íliš pohodlný nebo pozvaní hosté p?íliš zaneprázd?ni. Lo?ský rok však vnutil mnoha hudebník?m koncertní pauzu a tak toho ?asu bylo o n?co víc. Ideální doba vyzkoušet koncept, na který jsem se už dávno chystal.“, ?íká o svém aktuálním po?inu Isobutane, familiárn? p?ezdívaný Iso.

Na albu se podílely opravdu zvu?né jména slovenské scény jako Vlado ?urajka a.k.a. Autumnist, Erik Šulc z Medial Banana, Miloš Bulík ze Space Cats, Miloš Rabatin z Puding Pani Elvisovej, nebo elektronický projekt ar?. Pod hudbou se podepsaly i jmána p?edtím spjaté s kapelou The Ills, konkrétn? bývalý kytarista Adam Kobyda a bývalý baskytarista Filip Drábek, který na albu participoval spolu s manželkou Jankou  a jejich projektem Päfgens. Speciálním zahrani?ným hostem je mladý producent Larah z Mexika.

Skladby vznikaly r?zn?, podle jednotlivých host? a jejich ?asového vytížení. „Nejdéle jsme si materiál sem a tam posílali s Autumnistem a výsledek je výrazn? odlišná, industriální nálada, která na albu p?íjemn? vy?nívá. Nejv?tší p?ekvapení mi p?ichystal Šulci, když poslal kompletn? nazpívanou skladbu, která se stala jasnou volbou pro první singl pro rádia. Nejmén? materiálu na odrazení se jsem dal ar?-ovi, který však skladbu neskute?n? detailn? rozpracoval. Pot?šily mn? taky úpln? odlišné harmonie, které do spole?né skladby vnesli Päfgens, ?i extrémní baskytara, kterou nahrál Miloš Bulík. Jediný, s kým jsem na spolo?né skladb? pracoval ve spolo?né místnosti byl Miloš Rabatin, v jeho p?ípad? šlo o opravdovou spolupráci, kdy jsme všecho spolu namikrofonovali, nahráli aj post?íhali.“, p?ibližuje Iso pozadí celého projektu.

Mix a produkci skladeb m?l ve svých rukou samotný Isobutane a o finální zvuk se v masteringovém studiu Gargle & Expel postaral Tomáš Karásek. Dizajnu obalu se zhostil Matej Krivánek, jako titulní foto použil záb?r, který vyfotil Isobutane.

Vydaní titulu z ve?ejných zdroj? podpo?il Fond na podporu umenia (www.fpu.sk)