Peťo Tázok & Karaoke Tundra – Neuverite?ne smutný album

> přehrát


vydáno 19. 12. 2009 na CD
cover design: Adam Ture?ek | www.aakkforever.org


01. Antikvariát nesplnených snov (The Autumnist remix)
02. Fotka (Federsel remix)
03. Chodby
04. Patriarchát (Sporto remix)
05. Správa 2 (Machine funck remix)
06. V hlave ?isto (Ear drum kru remix)
07. Odsúdený na život (Ježíš táhne na berlín remix)
08. Tony Dvacek a Jack Pot (Ghostmother remix)
09. Laco nikdy neklame (Dva remix)
10. Zdeno Ibalgin (prof. Neutrino remix)
11. Gerhard
12. Ortu? (Emah remix)
13. Ona je blázon (side9000 remix)
14. Neuverite?ne smutný príbeh
15. Ingrid To?ákyová (Perly pokleslého výberu remix)
16. Dezider Dorant (Sonic cat remix)
17. Nahý boh (Fakin hipi remix)
18. Fašiangy (Foolk remix)
19. Nikolaj Netuším (Dope aviators remix)
20. Povedala mu, že nemá is?
21. Pohreb (Noisecut remix)
22. Zvyšok je história (Peko remix)

Nové zprávy z m?sta VP84? Nic p?ekvapivého: beznad?j, skepse, démoni a všeobjímající temnota. I další kapitolu své komiksové knihy píšou Pe?o Tázok a Karaoke Tundra výhradn? na ?erné stránky. Na zna?ce Deadred/Starcastic práv? vydávají novou desku s výmluvným názvem Neuveritelne smutný album. 
Na albu je dvacetdva track?, z toho ?ty?i novinky a osmnáct remix?. Skladby z lo?ské úsp?šné kolekce, nazvané sporadicky Album (BiggBoss, 2008) dostaly nový kabát od projekt? z ?eskoslovenské elektronické scény. I když jsou remixové verze nahony vzdálené minimalistickým produkcím Karaoke Tundry, neubírá to track?m na p?sobivosti, možná práv? naopak: atmosféra ponurých p?íb?h?, které Pe?o Tázok vypráví, je ?asto ješt? více zd?razn?ná a dotažená do d?sledku. Jinde dává hudba slov?m trochu jiný, ne?ekaný kontext, ale všechno pohromad? p?sobí ne?ekan? kompaktn? (a snad i p?istupn?ji, než je b?žná produkce PT&KT).
Mezi remixéry najdete pochopiteln? etablovaná jména (The Autumnist, Foolk, Sporto, Ježíš táhne na Berlín, Dva nebo Noisecut), ale i sv?ží nová?ky jako jsou Emah, Federsel nebo Fakin Hipi a další. Neot?elý zvuk, nulový podíl klišé a zvukomalebné koláže, které udrží vaší pozornost po celou dobu, co deska hraje, to jsou charakteristické znaky Neuveritelne smutného alba. Prošpikované Beneho apokalyptickými vizemi tvo?í geniální soundtrak k nadcházející zim? i ekonomické krizi. Za zvýšený po?et sebevražd nenesou odpov?dnost auto?i ani vydavatel. 
PE?O TÁZOK & KARAOKE TUNDRAPe?o Tázok aka Bene (rap) a Karaoke Tundra (produkce) tvo?í obrazotvorné a uv??itelné p?íb?hy s trochou nostalgie, ironie, tragédie ale i humoru. I když bývá jejich projekt ozna?ován jako hip-hopový, je t?eba dodat, že tuto kategorii zna?n? p?esahuje a nabízí úpln? jiný pohled než kdokoliv z doposud známých ?eských nebo slovenských interpret?. Stylov? se skladby PT&KT dají za?adit do kategorie alternatívního rapu ?i abstraktního hip-hopu, ale od v?tšinové ?esko-slovenské hip-hopové produkce se líší práv? zpracovávaným tématem a inspirací praskavou, glitchovou elektronikou, která je Karaokeho hlavní doménou. 
Výjime?ný ?ernozlatý design obalu má na sv?domí Adam Ture?ek www.aakkforever.org

Další releasy