Ettella Diamant – Again

109


01 Positive
02 Deadlock
03 Angst
04 Future Ex
05 Gate
06 Dusk
07 Hypnogen
08 Happy End

Dlouhé roky bylo ticho, ale te? se nebe vyjasnilo. Downtempové procházky Ettely Diamant jsou éteri?t?jší než „extáze svaté terezy“, jako když vyrazíte do hor bez mapy. Prostorový dojem, acidové rytmy domorodých tanc?, zaoblené zvuky a n?ha, která hladí. Když se budeme bavit o kyselém jazzu nebo zlomených beatech, musíme se vyvarovat beztvarého dojmu obligátního ambientu s k?ehkým vokálem. Pokud se bavíme o výlet? do p?írody, není tam Skanska ani opušt?ný posed s výhledem na strá?, lan? uhán?jící do tmy. Triphop? Není to ten zdrcující, sebevražedný nebo prenatální triphop v l?n? zoufalství. Je to snový kaleidoskop, který úsp?šn? míchá posmutn?lou eleganci s hutným a barevným beatem, radost i melancholii v plné kráse.

 

 

Další releasy