Analogrunner – Kolorika EP

Necelé t?i roky po úsp?šném eponymním EP, na kterém spolupracoval s estonskou zp?va?kou Possimiste, se Analogrunnera.k.a. Matúš Bluem op?t hlásí o pozornost. Jeho nové EPnazvané Kolorikavychází  28. 3.na Starcastic Records, jako digitální download a stream a také fyzicky na žlutém vinylu.

Interval mezi ob?ma épe?ky vyplnilAnalogrunner usilovným remixováním skladeb známých jmen slovenské scény (Vec,Jana Kirschner, Puding pani Elvisovej, Autumnistnebo Bulp).P?i tom trp?liv? sbíral rozmanitý zvukový materiál, který se pozd?ji stal podkladem pro jeho nové kompozice. A? už to byly nahrávky dialog? hrajících si arabských d?tí v pieš?anském parku, záznam zvuk? žab v mo?álu, nebo tradi?ní klavírní k?ídlo, Analogrunner je zaranžoval pro n?j typickým hravým zp?sobem do podmanivých hudebních útvar?. “V procese tvorby sú pre m?a zaujímavé v bežnom živote fádne detaily, ktoré ke? ur?itým spôsobom prepojím, zrazu to celé dostane úplne iný význam. Napríklad riekanka Kolo kolo mlynskébola výborným spôsobom obohatená dcérou, ktorá nevedela rozpráva?, do fantastického refrénu. Alebo pozorovanie dúhy cestou vlakom mi prinieslo hlavné melodické linky pre skladbu Shapeshifter. Po vytvorení kompozície je potom už jednoduché nahra? to na piane a zvukovofarebne obohati? skice v Abletone”, hovorí o vzniku nahrávok Matúš.

EP obsahuje ?ty?i autorské skladby a jeich t?i remixy, se?azené do dvou celk?, každý na jednu stranu vinylového dvanáctipalce. Do každé z p?vodních skladeb p?isp?li svým hlasem r?zní vokalisté. V úvodní skladb? Kolorikase objevují autorovy dv? malé dcery se zkomolenými ?íkankami, které jsou podložené zvuky analogových monofonních syntezátor?. D?tské rozhovory tvo?í podklad i pro rozvernou Eat Me. Possimiste, žijící a tvo?ící na Islandu, p?isp?la do p?írodn? zn?jící pestrobarevné zvukové koláže s názvem Mr. Magpiea skladbaShapeshiftervznikla ve spolupráci s bristolskou zpeva?kou Mariou Milewskou. Kompozice vystav?ná na linkách piana, triolách moogovských arpeggií, dunivého sherman beatu a basové linky je v ostrém kontrastu k jemnému klenutému vokálu.

 

Další releasy