Bonus – Konec civilizace

> přehrát


vydáno 03. 12. 2010
VINYL / MP3 DOWNLOAD

Rec+Mix Pe.Klo @ Kundolab
Master Yoz @ JáMor
Cover design: Carton Clan | www.cartonclan.cz

01 (Bez oken)
02 Psychologové
03 D?tem (+ Lineup)
04 Zakopanej pes
05 Mý místo (+ Idea, Aran Satan)
06 (Ford)
07 Epitaf (+ Karaoke Tundra)
08 Ztrácíme ?as
09 Squatte?i, fe?áci, anarchisti (+ Banán)
10 (Eden)
11 2540 (+ Volenet)
12 Party track (+ Lyrik, DJ Spank)
13 P I K O S M R T (+ Karaoke Tundra)
14 (Tolik let)
15 Konec civilizace (+ DJ Spinhandz)

Civilizace dosp?la ke svému konci. Ve m?stech, ze kterých zmizeli lidé, padají první domy, jsou to novostavby. Ko?eny prorážejí chodníky, rozhodly se srovnat všechny výdobytky kultury se zemí… nebo tak n?jak. A jako bonus vydává rapper Bonus na zna?ce Starcastic svojí debutovou desku Konec civilizace.

V podstat? koncep?ní album obsahuje patnáct track?, ve kterých se Bonus zabývá rozporem hodnot a nejednozna?ností sv?ta, ve kterém žije. Zmizeli kladní hrdinové, nikdo z nás není dobrý ?lov?k. Chovat se slušn? znamená poslušn?. Nadbytek zbyte?ných "informací" odvádí pozornost od každodenní reality, tlak konzumní kultury udržuje lidi v oddané apatii. "Co v takovém prost?edí znamená n?jaká svoboda?" Existuje v?bec n?jaké východisko? "Roboti jsou stejn? dob?í lidé jako my."

Album nahrával Pe.Klo (Lineup, Plugnplay, ex-Hissing Fauna) od zá?í do listopadu v pražském studiu Kundolab. Krom? dvou skladeb s beaty Karaoke Tundry jsou pod veškerou hudbou podepsaní Pe.Klo s Bonusem. Na albu hostují Volenet (Prince of Tennis, ex Colorfactory, Sebastians), Idea (Ideafatte), Lyrik (Modré hory, ex JSS, Quasimondo), Aran Satan (Gnu, Aran Epochal), Banán (Lahar, Phoenix II, ex Balaclava), DJ Spinhandz a DJ Spank.

Další releasy