Karol Mikloš – The Past Of The Future

> přehrát


vydáno 21. 05. 2008


01. On Fire
02. You Never Listen
03. Insane
04. Still On Your Side
05. Get A Little Wild
06. In The Bubble
07. Note
08. Leaving For England
09. Apocalyptical
10. Not Much Left To Do Wrong Now

Po celých šesti letech od poslední nahrávky “Vis-a-Vis” p?ichází Karol Mikloš kone?n? s novým albem. Je vyzrálejší, barevn?jší a up?ímn?jší než cokoliv, co dosud nahral. ‘The Past Of The Future’ je, jak už sám název desky napovídá, plný bystrých slovních zvrat? a, jak jsme již u Karola Mikoše zvyklí, také nadpr?m?rných texta?ských výpov?dí.

Hudebn? se album k poslucha?ovi “prihovára” univerzálním jazykem sofistikovaných, nostalgií protkaných kytarovek, dochucených pestrou koláží digitálních zvuk?. Od prvního do posledního tónu je však servírované s vervou a nasazením a ani na chvíli nesklouzává do truchlivé nudy. Vd??it za to m?že bubeníkovi Matúšovi Homolovi (Abuse, Nylon Union, Sub’n’Bus) a baskytaristovi Andrejovi Gmucovi (Those Over Those), kte?í se výrazn? podíleli na výsledném zvuku nahrávky. Spolu s dalšími sedmi hosty se p?vodní Milošovy výhradn? elektronické nahrávky poda?ilo v jeho domácím studiu posunout do akusti?t?jší polohy. Elektronická alchymie, na které byla deska p?vodn? postavená, ustoupila do pozadí a stala se organickým elementem alba.

Karol Mikloš vzal tentokrát to nejlepší ze své manchestersky-kytarové prvotiny The Same Mist Here (1997) i jejího elektronikou ovlivn?ného následovníka Vis-?-Vis (2002) a sestavil album, které je dokonale vyváženou sm?sí kytar, po?íta?ové produkce a v neposlední ?ad? jeho vynikajícího hlasu a text?.

Na ‘The Past Of The Future’ již Karol Mikloš nevzdává jen hold velikán?m jako jsou Morrissey, Ian McCulloch ?i David Sylvian, ale nachází si sv?j jedine?ný hudební výraz a nenápadn? se ?adí mezi pilí?e ?eskoslovenské alternativní scény.

Další releasy