Youcoco – Big Now!

> přehrát


vydáno 3. 6. 2010

01. Hello
02. Maybe On Monday
03. Afrika
04. Deal
05. Memories Of Yesterday
06. Future Pilots
07. Who Is Great?
08. Rider
09. Doctor
10. HuHu
11. Love Or Hate?
12. Smile
13. Kirk

Dostate?n? sexy, aby si vás p?itáhly k sob? a omotaly kolem prstu a p?itom dostate?n? drzé na to, aby ani na chvíli nep?estalo být jasné, kdo tu rozdává karty. Vid?li jste n?kdy jak si ko?ka hraje s myší? T?ináct skladeb na debutovém albu obléká syrové koncertní verze do jednoduchých, ale funk?ních aranží, s minimální prost?edky dosahují YOUCOCO maximálního efektu. Jejich chytlavé písn? získávají na podmanivosti a než se nad?jete, jste v pasti, ze které se vám nechce ven.

Album Big Now! p?edstavuje ideální model: schopnost psát dobré písni?ky se ve spojení s výbornou a promyšlenou studiovou prací (desku ve studiu Garage ONE produkovali Matúš Homola (The Autumnist, Nylon Union) a Karol Mikloš) vytvo?ila z CD Big Now! jukebox narvaný hity.

Dvojice kamarádek Radmila K. (kytara, zp?v) a Ria B. (bicí) založili kapelu zprvu jen jako prost?edek na spole?né trávení volného ?asu, svojim specifickým zvukem a osobitým projevem však rýchlo na sebe strhli pozornost, aniž by disponovalo jedinou oficiální nahrávkou. Sta?ily sporadické sklepní demá?e, pár koncertních záznam? a hlavn? šeptanda o bezprost?edních živých vystoupení, plných hitovek, zvukov? ohlodaných úpln? na kost. Syrový zvuk kytary, geniáln? jednoduchá rytmika, drzý zp?v a kouzeln? chytlavé melodie p?ipomenou tvorbu PJ Harvey, Beat Happening, Liz Phair ?i The Kills.

 

 

Další releasy