I Am Planet – On The Way To Antarctica

> přehrát


01 When The Flowers Began To Desappear
02 How To Send Postcard To A Meterological Buoy
03 Song To 52-Hertz Whale
04 Room With Lovely Wall Covering
05 On The Way To Antarctica
06 They Ran To The Place That No Longer Exists
07 Too Many Stories Have Been Told
08 Penguings, Pigeons And Other Circumstances
09 I Thought That Must Be Raining Somewhere

On the Way to Antarctica je složená z devíti skladeb nahraných za pomoci piana, smy?c? a baskytary. Stejn? jako u debutu i tentokrát spolupracoval s houslistou Martinom Liptákom, pro pln?jší zvuk si tentokrát p?izval na nahrávaní také violistu Radovana Milana. „B?hem tvorby nové desky jsem hledal spojení mezi metafyzickými principy a absurditou každodenního života, který ?asto odhaluje více pravdy než jakýkoliv filozofický sm?r. Práv? metafyzické principy mne p?i tvorb? inspirují nejvíce. Pocit neúplnosti, který ?lov?k ?as od ?asu poci?uje, mi dokáží zaplnit práv? p?írodní danosti, v?ci, které se nem?ní a jsou tu odjakživa. Proto je pro mne vždy velkou výzvou a zárove? radostí, snažit se tyto nem?nné principy zachytit v hudb?,“ ?íká o procesu tvorby alba Patrik. Skladby vypovídají p?íb?h plný zvrat? a i když je album plné r?znorodých emocí a melancholie, z nahrávky je cítit up?ímnost, nešílenost a lehkost.

 

 

Další releasy