I Am Planet – Natura Resonat

01 Ubi Es?
02 Tactio
03 Deus In Adjutorium Meum Intende
04 Valse
05 Interludium
06 Misericors
07 Confessio
08 Natura Resonat
09 In Natura
10 Ab Antiquo

24/05/2018
39:22 min.
Composed by Patrik Korinok.
Recorded, produced and mixed at Catesound, Bardejov, Slovakia.
Mastered at Gargle&Expel, Dublin, Ireland by Tom Karasek.
Artwork by Pavol Rusko.
Design by Patrik Korinok.

Na novom albume Natura Resonat slovenský neoklasický skladate? a hudobník Patrik Korinok a.k.a. I AM PLANET oproti minulým nahrávkam komponuje viac pre slá?ikové nástroje, pracuje so širokým, sakrálnym, takmer až orchestrálnym zvukom, pri?om klavír sa dostáva do pozície nenápadného, ale dôležitého sprievodcu slá?ikovým jadrom albumu. „Natura Resonat je momentálnym zav?šením hudobného cyklu trvajúceho od roku 2014, v ktorom som sa snažil o vyjadrenie môjho vz?ahu k prírode. Od prvého albumu som sa usiloval kompozície oprosti? od nadbyto?ných elementov a priblíži? sa tak k ?o naj?istejšej, minimalistickej forme, ktorá by mohla dôstojne poslúži? môjmu cie?u: vytvori? reakciu na stopy, odtla?ky stvorite?a v prírode, vníma? ?istý život bez akýchko?vek umelých prímesí. Práve toto snaženie ma akousi prirodzenou cestou doviedlo k sakrálnemu minimalizmu a iným, tradi?ným formám klasickej hudby, ktorými som sa nechal inšpirova?. Tieto formy sú ?isté, nepotrebujú technické inovácie ?i experimentovanie, ich sila je v ich prostote a v živej, naliehavej úprimnosti. Názov Natura Resonat (Ozveny prírody), je stru?ným vyjadrením toho, ?o ma núti sa tejto téme znova a znova venova?. Príroda sa k nám prihovára, nie?o/niekto za jej oponou k nám nenápadne presakuje a rozoznieva v nás pocity na tých najcitlivejších úrovniach duše. V tých pocitoch je akási absolútna pravda a túžba sa k nej priblíži? je pre m?a najsilnejšou motiváciou k skladaniu hudby“, hovorí o svojom novom diele Patrik.

Další releasy