Please The Trees – 0

1. Cancer (revisited) 2:26
2. Getting Ready (revisited) 2:58
3. Missing Feeling Nothing (revisited) 4:14
4. She Made Love To The Moon (revisited) 2:57
5. In The New Light (revisited) 2:40

Skladba Cancer vyšla v originále na albu Infinite Dance (Starcastic Records, 2018).
Skladba Getting Ready vyšla v originále na albu A Forest Affair (Starcastic Records, 2012).
Skladba Missing Feeling Nothing vyšla v originále na albu Carp (Starcastic Records, 2015).
Skladba She Made Love To The Moon vyšla v originále na albu A Forest Affair (Starcastic Records, 2012).
Skladba In The New Light vyšla v originále na albu Inlakesh (Absent Hour Records, 2012).

Produkce Kryštof K?í?ek a Václav Havelka
Nahrál Kryštof K?í?ek v lét? 2020 v Bathroom Studio, Praha
Mix a mastering Kryštof K?í?ek


Zp?v a akustickou kytaru v She Made Love To The Moon nahrál Michal ‚Amák‘ Š?astný v Golden Hive Studios, Praha

Foto na obálce David R?ži?ka

Bod nula. Please The Trees tentokrát bez kytar: v p?ti elektronických p?ed?lávkách svých starších skladeb na EP, jímž si „Stromy“ odhalují zcela nové obzory.

Na za?átku to paradoxn? m?ly být tradi?ní akustické covery zahrané na špan?lku. „Zhruba p?ed dv?ma lety jsem nahrál asi deset písní. Jak ?as ale plynul, p?estal jsem s tímhle konceptem souzn?t a za?al koketovat s jiným,“ vzpomíná frontman Václav Havelka. Idea ovšem získala jasn?jší obrysy až s p?íchodem nového ?lena do kapely, Kryštofa K?í?ka, který do sestavy Please The Treesd nastoupil po vydání dosud aktuálního alba Infinite Dance (2018) a nahradil dlouholetého baskytaristu Miroslava Syrného.

Kryštof má nejenom sv?j vlastní elektronický projekt kurisutaru, takže se v?c rovnou nabízela. „Ale už z principu m? lákalo dát mu jako, a to doslova, mladé krvi prostor a otestovati, jak jeho uši slyší naše starší kusy,“ up?es?uje dál Havelka. A výsledkem je p?tice vlastn? nových skladeb, o nichž se v žádném p?ípad? nedá mluvit jako o pouhých remixech v elektronickém hávu. Jsou to nové nahrávky, které vynikají svébytn? obohaceným rukopisem i sv?ží atmosférou, a také jsou známkou toho, že se K?í?ek v Please The Trees opravdu zabydlel. „Úpln? první byla She Made Love To The Moon, u té jediné se dal použít a separovat vokál z p?vodní nahrávek, jsou tam slyšet i dohmaty strun na kyta?e,“ popisuje Kryštof sv?j p?ístup. „Z toho mám hroznou radost, z té zvláštní prezence kytary, která tam ale nic melodického nehraje.“ Zbytek skladeb pak Havelka nazpíval nov? na abstraktní zvukové plochy, jež duo dále doaranžovalo.

Nula v názvu EP signalizuje, že se nejedná o jednorázové vybo?ení, nýbrž o prom?nu, jakousi metamorfózu kapely, jež jako celek reaguje na hudební názor svých ?len? zúro?uje jejich schopnosti – osv?žuje sebe samu! Please The Trees se tímto sm?rem chystají pokra?ovat i v rámci dalšího vývoje a tvorby – by? t?eba už ne takto experimentáln? a radikáln?, jako na 0. „Tohle ‚nulté‘ ípí?ko je z mého pohledu jakousii demonstrací toho, že Trees jsou neustále se m?nící organismus a ani sami nevíme, co bude jejich další krok,“ shrnuje Havelka. „Chceme i nadále tvo?it z radosti a bez jakýchkoli omezení, hranic nebo toho, co se od nás o?ekává.“

 

 

Další releasy